top of page
4 SEASONS WITH VALÉM.png
IMG_2101_edited.png

Scense from new reality!

NATURAL WAX CANDLE

РАЗДЕЛ 1.

Организатор на играта

1.1. Организатор на Facebook и Instagram играта " #GIVEAWAY #BOTANICC12“ е “Център за биологично-активни вещества“ ЕООД, ЕИК 203222143, със седалище и адрес на управление в гр. София, ЖК Младост 3, бл.323, ат.3.

1.2. Целта на тези общи правила е да се установят условията за провеждане, участие и прекратяване на Фейсбук и Инстаграм игра, както и реда за определяне на печеливши участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни и обвързват участниците в играта.

1.3. Организаторът на играта има правото едностранно да допълва или променя условията на играта спрямо българското законодателство. В тези случаи Организаторът се задължава незабавно и публично да оповести съответните допълнения и изменения, по начина, по който са обявени настоящите официални правила на играта.

РАЗДЕЛ 2.

Период на провеждане на играта

2.1. Играта ще се проведе при спазване на настоящите правила в периода от 28.12.2020 г. до 04.01.2021г. включително. Победителят ще бъде изтеглен на 05.01.2021 г.

РАЗДЕЛ 4.

Механизъм и условия за участие в играта

4.1.   Последвай страницата на @valemcosmetics във Фейсбук и Инстаграм: @valemcosmetics. Тагни под снимката с коментар 1 или повече твои приятели или близки, с които би се забавлявал с нашите награди и ги покани да ни последват. Изпрати ни в съобщение снимка направена лично от теб, на която се вижда свещта WINTER.

4.2.  Всички изпълнили условията Instagram потребители имат равни шансове за участие в жребия за наградата. Всеки потребител чрез тяхното изпълнение има право на еднократно участие. В игрите НЕ могат да участват лица, работещи за “Център за биологично-активни вещества“ ЕООД, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.  

РАЗДЕЛ 5.

Процедура за обявяване на спечелилите, обявяване и получаване на наградите

5.1. Определянето на печелившия ще бъде определено чрез жребий. Принципът на теглене осигурява равен шанс за печалба на всички участници в играта.

5.2. След определяне на победителят се изтегля 1 (един) резервен печеливш, за да заместят предходния изтеглен участник, при условие, че печелившият не потърси своята награда.

5.3. До 10-ти януари включително, 2021 г. победителят трябва да потърси своята награда, като ни пише в Instagram/Facebook.

Ако спечелилият не потърси наградата до 11-ти май включително, това се приема за отказ от нея/него. При тези условия тя ще бъде предоставена на резервно изтеглен печеливш.

5.4. Участниците в играта се съгласяват снимките, които са изпратили, като едно от условията в играта да се използват от Организатора с цел – правене на колажи, рекламни материали, постове в социални мрежи. Организаторът не се задължава да цитира авторът на снимките при използването им в бъдеще.

РАЗДЕЛ 6.

Лични данни

6.1. Чрез включването си в играта участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила.

6.2. Участието в играта предполага категоричното съгласие на участващите техните данни да бъдат запазени и обработвани от компания „ Център за биологично-активни вещества“ ЕООД. Целите на обработването на тези данни са: определяне на спечелилите в играта и получаване на наградите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.

6.3. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.

6.4. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват от наш сертифициран хостинг партньор.

6.5. Ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация, да я поправите или да я изтриете. Моля, свържете се с нас имейл office@valemcosmetics.com.

РАЗДЕЛ 7.

Получаване на награди

Подаръкът се изпраща по куриер (СПИДИ/ЕКОНТ ЕКСПРЕС) с безплатна доставка до посочен адрес. Във връзка с получаването на подаръка ще се свържем с печелившите за да уточним детайли по изпращането. Ще получите съобщение във Фейсбук и/или Инстаграм.

В случай че не може лично да получи наградата си трябва да посочи данни на лицето, което ще ги получи и то трябва да удостовери самоличността си.

bottom of page